SUPERVISION

Jeg tilbyder supervision til både enkelt personer og til grupper. Dette kan være til psykologer på vej til autorisation og specialist godkendelse i klinisk børnepsykologi, men det kan også være til ledere, ledelsesteam samt personalegrupper.

Alt afhængig af opgavens karakter og hvor mange der skal have supervision, mødes vi mellem 1 til 3 timer pr. gang. Ved større grupper kan det aftales, at jeg inviterer en anden psykolog med.

Før jeg starter supervision op, inviteres du/I til et opstartsmøde. Her drøfter vi, hvor mange gange vi skal mødes, hvad fokus skal være, hvad målet for supervisionen er og hvordan vi metodemæssigt kan gribe det an. Mit afsæt i supervision afhænger af, hvad der giver bedst mening – ofte bruger jeg elementer fra både den systemiske teori, den kognitive teori – herunder ACT og compassion fokuseret terapi.