CV

Anya Tjørnelund
Cand.pæd.psyk. aut. Specialist i klinisk børnepsykologi

Jeg er født i 1968 og er uddannet cand.pæd. psyk. fra Danmarks pædagogiske universitet i 2004.
Jeg blev autoriseret psykolog ved dansk psykolognævn i 2007 og i 2015 blev jeg specialist i Klinisk Børnepsykologi.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, men har ikke ydernummer og tager derfor ikke imod lægehenviste klienter.

Jeg tilbyder psykologbistand til børn, unge og voksne og laver supervision og psykologisk udredning indenfor børneområdet.

Jeg har siden 2004 arbejdet med klinisk børnepsykologi indenfor det kommunale område, hvor jeg har rådgivet personale og forældre, lavet psykologiske udredninger samt arbejdet i tværfaglige teams omkring selvskade, seksuelle overgreb samt indsatser til børn og unge der ikke trives pga. faglige eller følelsesmæssige udfordringer.

Siden 2015 har jeg arbejdet i egen klinik i Middelfart på fuld tid – her har jeg arbejdet med voksne, der er henvist pga. stress, angst, depression, skilsmisse, alvorlig sygdom, dødsfald og andre følelsesmæssige problemer, der gør, at det er svært at passe sin almindelige hverdag.

På børneområdet har jeg løst opgaver for forældre, der har ønsket hjælp til deres barn. Dette kan være pga. skilsmisse, at barnet har angst eller ikke trives, at barnet har en voldsom vrede uden tydelig forklaring herpå, reaktioner på mobning eller andre følelsesmæssige udfordringer.

Jeg har siden 2008 arbejdet med supervision af ledere, ledelsesteam, personalegrupper og psykologer på vej til autorisation.

Jeg laver psykologiske undersøgelser af børn og unge for kommuner, opholdssteder samt Statsforvaltningen i forbindelse med komplicerede samværssager.

Siden 2014 har jeg løst kriseopgaver for Falck Healthcare og har i den forbindelse bred erfaring med kriseopgaver så som trafikulykker, arbejdsulykker, pludselig dødsfald, overfald og fyringer.

Gennemførte kurser af længere varighed indenfor de sidste år:

  • Videregående uddannelse i Acceptance and Commitment Therapy /ACT) v. Kognitivgruppen i Århus.
  • 2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi v. Kognitiv Terapi Center i Århus.
  • Børn, angst og forældreinddragelse – kognitiv adfærdsterapi v. Lisbeth Jørgensen.
  • Cool Kids/Chilled – manualiseret kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge. V. Michael Thastum. Århus Universitet
  • Legeterapi modul 1,2 og 3 ved Jytte Mielcke, Holstebro.
  • Kropsligt baseret traumearbejde – introduktion til SE metoden. V. Tove Mejdahl.
  • Kursus og påbegyndt 3 årig coretræning i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) v. Brian Kok.
  • Den psykologiske undersøgelse v. Rikke Schwartz m.fl.
  • Forældrekompetenceundersøgelser v. Rikke Schwartz, Knud Hjulmand m.fl.