TERAPI

Et terapeutisk forløb hos mig kan forløbe meget forskelligt. Nogle mennesker kommer bare et par gange, andre kommer jævnligt gennem nogle måneder og andre er i forløb gennem et år eller to. Nogle kommer alene og andre har enten deres partner eller deres forældre med – alt efter hvor man er i livet.

Mine klienter er både børn, unge og voksne.

Min metode: Jeg anvender ISTDP som metode. ISTDP er en forkortelse af Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Dette er en videnskabeligt baseret psykoterapeutisk metode, der hviler på klassisk psykoanalyse, moderne tilknytningsterori og nyere neuroaffektiv forskning. Det er således en metode der forsøger at skabe kontakt til de dybere blandede følelser, der udgør en slags indre kompas, der er afgørende for den psykiske sundhed, selvværdet og friheden til at sætte grænser, træffe sunde valg og leve det liv som du selv ønsker. Dette gøres ved at vi begge er meget aktive i det terapeutiske rum, at der er fokus på din krops signaler samt hvordan dine gamle handle- og tankemønstre er med til at forhindre dig i at få bedre kontakt til dig selv og det du ønsker for dig selv.
Jeg kan hjælpe med:

  Stress og stressreduktion, der giver søvnløshed, hukommelsestab, ængstelighed, hovedpine og koncentrationsbesvær.

  Angst og depression, der kan give søvnløshed, social angst, manglende lyst til sex, sygedage og uforklarlig tristhed.

  Voldsom vrede og jalousi.

  Skilsmisse og familier i opbrud.

  Reaktioner ovenpå alvorlige ulykker, sygdom og dødsfald.
  Livskriser, parforhold og personlig udvikling.

  skolevægring og skoletræthed.