Author: admin

ISTDP Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Hvad er ISTDP? Intensiv dynamisk korttidsterapi. Jeg er inspireret af den canadiske dr.Habib Davanloo form for korttids psykoterapi – ISTDP. Ligeledes har Jon Frederickson og Allan Abbass måde at arbejde indenfor samme område, givet mig indblik i hvordan jeg kan intensivere klienternes følelsesmæssige engagement i terapien for derigennem at opnå indsigt i egne ubevidste handlemønstre og […]