ISTDP Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Hvad er ISTDP?

Intensiv dynamisk korttidsterapi.

Jeg er inspireret af den canadiske dr.Habib Davanloo form for korttids psykoterapi – ISTDP. Ligeledes har Jon Frederickson og Allan Abbass måde at arbejde indenfor samme område, givet mig indblik i hvordan jeg kan intensivere klienternes følelsesmæssige engagement i terapien for derigennem at opnå indsigt i egne ubevidste handlemønstre og reaktionsmønstre.

Dette er en empirisk valideret behandlingsform, som er effektiv for en række psykiske lidelser, herunder stress, depression, angst og psykosomatiske lidelser.  ISTDP bygger på tilknytningsteori og psykodynamsik teori. ISTDP arbejder med det mål at være i kontakt med egne følelser – psykisk lidelse opstår fordi personen undgår føleler og impulser, som er knyttet til smertefulde oplvelser i fortiden.

Hvis du vil vide mere om denne terapeutiske metode kan du se på dansk selskab for ISTDP (se mere her)